loading...

HISTORIA

 • 29 września 1993 roku

  Dekret Biskupa Koszalińsko - Kołobrzeskiego śp. Czesława Domina i powierzenie parafii "in perpetuum" Towarzystwu Salezjańskiemu z obowiązkiem wybudowania i prowadzenia szkoły katolickiej.
 • 1994/95

  powstaje tymczasowa kaplica
 • Wrzesień 1995 roku

  rozpoczęcie odprawiania Msze św. i Sakramenty.
 • Wrzesień 1996

  salezjanie przenoszą się do mieszkań przy kaplicy (do tej pory zamieszkiwali w Domu Salezjańskim przy parafii św. Rodziny)
 • listopad 1997 roku

  zostaje erygowany Dom Zakonny. W tym samym czasie rozpoczyna się budowa szkoły LO Tow. Salezjańskiego.
 • maj 1998 roku

  przy okazji Kanonicznej Wizytacji parafii Ks. Biskup Ordynariusz Marian Gołębiewski poświęca plac pod budowę kościoła.
 • lipiec 1998 roku

  rozpoczynają się prace ziemne pod budowę podpiwniczenia zakrystii i prezbiterium.
 • grudzień 1998 roku

  przykrycie stropu piwnic
 • marzec 1999 – grudzień 1999 roku

  powstaje zakrystia w surowym stanie i stan zerowy całego kościoła.

2000

 • 2000 rok

  wymurowanie ścian nośnych na wysokość 2,50 m.
 • 20 maja

  Pierwsza Komunia święta (100 dzieci). Uroczystość odbyła się w dwóch grupach: o 9:00 i o 10:30.
 • 23 maja 2000 przed godz. 18:00

  z tymczasowej kaplicy pw. św Jana Bosko w Pile wyruszył orszak procesyjny na plac budowy kościoła, gdzie dokonało się poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego. Chorągwie, ministranci, celebransi pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Ordynariusza Mariana Gołębiewskiego, zbliżyli się do miejsca celebry. Na miejscu budowy Mszę św. poprzedziła śpiewana przez wiernych Litania do Matki Bożej. Budująca się świątynia wypełniła się wiernymi. Prowizoryczny ołtarz, przystrojone mury, piękna pogoda wytworzyły nastrój skupienia. Rozpoczęła się Msza święta. Ksiądz Dyrektor i Proboszcz Józef Dubiniec powitał przybyłych gości: Księdza Biskupa, Księdza Ekonoma Inspektorialnego, który reprezentował nieobecnego Księdza Inspektora, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, współbraci Salezjanów, siostry Salezjanki, inżynierów projektantów i wszystkich obecnych. Msza św. odprawiona została z formularza o M. B. Wspomożenia Wiernych, gdyż była to Wigilia do Uroczystości. Ksiądz Biskup w homilii ukazał Maryję jako Wspomożycielkę wszystkich chrześcijan i odwołał się do tekstów biblijnych z uroczystości. Po homilii Ks. Dyrektor Władysław Kołyszko odczytał Akt Erekcyjny, a Ks. Dyrektor Stanisław Skopiak przetłumaczył z języka włoskiego list uwierzytelniający autentyczność Kamienia Węgielnego, pochodzącego z domu urodzenia św. Jana Bosko. Nastąpiło podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego w ścianę kościoła za głównym ołtarzem. Tego aktu dokonali: Ks. Biskup, Ks. Ekonom, Księża i inżynierowie. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Ekonom Sławomir Niemczewski w krótkich słowach podziękował Księdzu Biskupowi za posługę oraz za obecność kapłanów i zaproszonych gości. W szczególności zaś podziękował tym wszystkim, którzy pomagają to dzieło wznosić. Przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup skierował słowo podziękowania do licznie zebranych wiernych.
 • 26 maja

  Sakrament bierzmowania. Szafarzem był ks. bp Paweł Cieślik. Sakrament przyjęło ponad 100 osób młodzieży.
 • 27 maja

  Wszyscy salezjanie wraz z młodzieżą wyjechali na święcenia kapłańskie do Lądu nad Wartą.
 • 3 czerwca 2000 roku

  wylano część wieży i słupy pod chór z żelbetonu oraz na całym kościele wylano podłoże betonowe posadzki.
 • 23 czerwca

  Boże Ciało - procesja przeszła ulicami: Libelta (z ołtarzem u p. Klasło) Siemiradzkiego (z ołtarzem u p. Gadziała), Wysoką (z ołtarzem u p. Majewskich), Sienkiewicza (z ołtarzem u p. Torzewskich), Wiosny Ludów i Dembowskiego. Msza święta odbyła się w murach budującego się kościoła.
 • 26 czerwca - 7 lipca

  Oratorium Wakacyjne prowadzi ks. Dariusz Gojko i s. Halina Pater. Zgromadzono 40 dzieci.
 • październik

  Nabożeństwa różańcowe dla dzieci są odprawiane dla ok 200 dzieci o godzinie 16.45. Dorośli parafianie przychodzą na godzinę 17.30 w liczbie ok 150 osób.
 • 2 października

  Jubileuszowa Pielgrzymka Kapłanów do Skrzatusza. Wszyscy Salezjanie z naszego domu uczestniczyli w pielgrzymce pod przewodnictwem ks. bpa Ordynariusza Mariana Gołębiowskiego.
 • 7 października

  Pielgrzymka Jubileuszowa Kół Różańcowych. Czciciele Matki Bożej Różańcowej udali się do kościoła NMP Wspomożenia Wiernych - Kościoła-Stacji Jubileuszowej. Kazanie podczas liturgii wygłosił salezjanin ks. Stanisław Skopiak.
 • 10-12października

  ks. Dyrektor Józef Dubiniec uczestniczył w skupieniu dyrektorów i proboszczów w Lądzie.
 • 14 paździenika

  Poświęcenie Gimnazum św. Dominika Savio i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego im św. Jana Bosko. Poświęcenia dokonał bp Ordynariusz Marian Gołębiewski. Uroczystość odbyła się po 6 latach od pomysłu, który przedstawił ks. Stanisław Skopiak SDB.
 • 18 października

  ks. Stanisław Boguski uczestniczył w Zjeździe Spowiedników Domów Formacyjnych. Przedmiotem Zjazdu był ślub czystości.
 • Listopad

  Wypominki za zmarłych codziennie o godzinie 17:30
  Roznaszeniem opłatów zajmują się Panie z Żywego Różańca. Tylko nieliczni przyjęli.
 • 8 grudnia

  św. Mikołaj dla Scholi pod przewodnictwem ks. Stanisława Boguskiego.
 • 18 grudnia

  Opłatek dla ministrantów pod przewodnictwem ks. Dariusza Gojko i Rodziców.
 • 27 grudnia

  Opłatek dla Kręgu Biblijnego odbył się w Oratorium. Opiekunka s. Janina zaprosiła również na spotkanie ks. Dyrektora Józefa Dubińca i ks. Dariusza Gojko.

2001

 • 31 stycznia

  Uroczystość św. Jana Bosko - Odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił ks. dziekan Stanisław Oracz, natomiast mszę św. wieczorną odprawił ks. inspektor Jerzy Worek, kazanie wygłosił kapucyn o. Andrzej Mańczak
 • 24 lutego

  W szkole dzień otwartych drzwi
 • 19 marca

  Imieniny. ks. proboszcza Józefa Dubińca. Solenizant przewodniczył mszy św. a kazanie wygłosił ks. inspektor Jerzy Worek
 • 18-20 marca

  Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. inspektora Jerzego Worka
 • 25-28 marca

  Rekolekcje Parafialne. Rekolekcjonistą był salezjanin Stanisław Szestowicki - dyrektor domu w Sokołowie Podlaskim.
 • 8 maja

  Imieniny ks. Stanisława Boguskiego
 • 19maja

  Pierwsza Komunia św. Sakramentu udzielił ks. Proboszcz Józef Dubiniec, a dzieci przygotował ks. Dariusz Gojko
 • 16 czerwca

  Schola w Czaplinku. Wycieczka ta odbyła się na zakończenie roku pracy. Opiekunami byli ks. Stanisław Boguski, ks. Dariusz Gojko, p. Anna Maligłówka i p. Muszyńska.
 • 17 czerwca

  Zakończenie roku ministranckiego. Po podsumowaniu przez ks. Dariusza Gojko z rodzicami roku formacji LSO odbyło się pieczenie kiełbasy na ruszcie.
 • 2 sierpnia

  Na wieży budującego się kościoła stanął Krzyż. Dokonało się to dzięki ogromnej pomocy p. Al. Rypyścia - naszego parafianina.
 • 26 sierpnia

  Odpust w Motylewie. Przewodniczył liturgii ks. Ekonom Sławomir Niemczewskii wygłosił kazanie ks. Kazimierz Napierała - archiwista z Inspektoratu
 • 29 września

  Poświęcenie dzwonów przez ks. bp. Pawła Cieślika i umieszczenie ich na wieży kościoła
 • 22 września

  Inspektorialna inauguracja roku oazowego. W uroczystości uczestniczyło ok. 300 osób młodzieży.
 • 29 września

  Zjazd "młodzieżowców" poprowadzony inspektorianego przez duszpasterza małodzieży ks. Jaroswława Pizonia
 • 8 października

  Radca ds. formacji z Rady Generalnej Salezjanów ks. Guseppe Nicolussi dowiedził dzieło salezjańskie przy ul. Libelta 3
 • 11 października

  LSO - przyjęcie na kandydatów, obłóczyny kandydatów w komże, nałożenie peleryek ministrantom. Ceremonii dokonała ks. Jarosław Pizoń
 • 8 grudnia

  św. Mikołaj dla Scholi
 • 14 grudnia

  Opłatek dla Współpracowników Salezjańskich
 • 15 grudnia

  Opłatek dla LSO
 • 16-19 grudnia

  Rekolekcje parafialne wygłosił ks. Krzysztof Niegowski
 • 19 grudnia

  Imieniny ks. Dariusza Gojko

2002

 • 13 stycznia

  Kolęda w Domu salezjańskim przeprowadzona przez ks. Insp. Jerzego Worka
 • 31 stycznia

  Odpust parafialny ks. Bosko. Ceremoniom przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Marek Chmielewski
 • 24 maja

  Powstaje nowa wspólnota lokalna SWS oraz złożenie przyrzeczeń przez 8 kandydatów.
 • 27 września

  Generał Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pasqal Chiaves przebywa w Pile u św. Jana Bosko. Odprawia mszę świętą i głosi homilię dla Rodziny Salezjańskiej

2003

 • 8 stycznia

  Ojciec Święty Jan Paweł II dziękuje za przesłane życzenia świąteczne.
 • 4-5 września

  Wizytacja Generalna wspólnoty salezjańskiej przez ks. Radcę Alberta van Hecke
 • 12-13 października

  Wizytacja kanoniczna ks. bpa Pawła Cieślika

2004

 • 23 października

  Wybory Rady Inspektorialnej Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Inspektorii św. Wojciecha
 • październik

  Ks. Bp Ordynariusz Kazimerz Nycz odwiedza parafię i szkoły salezjańskie

2005

 • styczeń

  Jasełka w wykonaniu dzieci z Oratorium
 • 18 kwietnia

  Wizytacja kanoniczna w Domu salezjańskim przeprowadzona przez ks. Insp. Zbigniewa Łepkę
 • 23 kwietnia

  25 lecie Inspektorii św. Wojciecha i imieniny ks. Jerzego Worka
 • 4 grudnia

  Powstaje 9 Róża Różańca Świętego - dziecięca

2006

 • 30-31 stycznia 2006

  Wizytacja Domu salezjańskiego dokonana ks. Inspektora Zbigniewa Łepkę i uroczystości odpustowe.
 • czerwiec-lipiec 2006 roku

  Objęcia parafii przez nowego proboszcza - ks. Jerzego Worka. Nowi duszpasterze to ks. Janusz Sikora, ks. Ireneusz Śliwiński i asystent Mariusz Kulpa.
 • 15 sierpnia 2006 roku

  Zawierzenie rodzin parafii Bożej Opatrzności po zakończeniu nowenny.
 • sierpień 2006 roku

  państwo Klaus Dieter i Christel BANNEMAN ofiarowują organy elektronowe do kaplicy
 • 9 grudnia 2006 roku

  Mikołajki dla dzieci z parafii i specjalnie dla dzieci ze scholi parafialnej.
 • 17-20 grudnia 2006 roku

  Rekolekcje adwentowe głosi ks. Ireneusz Śliwiński. Kaznodzieja przemawia barwnie, obrazowo pobudzając do refleksji i przemiany serca

 

2007

 • 7 stycznia

  V Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup parafialnych. Życzenia złożył i prowadził świętowanie ks. Stanisław Boguski
 • 14 stycznia

  Spotkanie świąteczne Emerytów i ludzi starszych
 • 29-30 stycznia

  Wizytacja ks. Inspektora Zbigniewa Łepki w Domu Salezjańskim  wśród duszpasterzy parafii
 • 31 stycznia

  Odpust parafialny św. Jana Bosko. Uroczystej liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Inspektor Zbigniew Łepko. W służbie przy ołtarzu było ponad 30 ministrantów.
 • 2 lutego

  W katedrze koszalińskiej w dzień życia konsekrowanego ks. proboszcz Jerzy Worek przedstawia ks. Ordynariuszowi Kazimierzowi Nyczowi grupę modlitweną „Strumienie Wody Żywej”. Na zakończenie spotkania   grupa otrzymuje błogosławieństwo, o które prosiła przez osobę ks. Proboszacza.
 • Wielki Post

  Pielgrzymka parafialna (autobusowa) do Lądu, Kawnic i Lichenia.
  Udział dzieci i młodzieży w Misterium Męki Pańskiej w Lądzie nad Wartą.
 • Kwiecień

  Przekazanie przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra 20 sadzonek Sosny Papieskiej (sosny piskiej) pobłogosławionej przez papieża Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 roku.
 • 23 kwietnia

  Imieniny ks. Proboszcza Jerzego Worka. Podczas uroczystej mszy świętej przedstawiciele wszystkich grup parafialnych złożyli życzenia swojemu duszpastarzowi.
 • 1-2 Maja

  udział ministrantów w II Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce halowej o Puchar „KnC”
 • 14 maja

  Sakramentu bierzmowania 96 młodym parafianom udziela ks. bp Tadeusz Werno.
 • Maj

  I Komunia święta dzieci klas II z parafii
 • 10 czerwca

  Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem Bóg kocha życie zgromadził dzieci i młodych i dorosłych naszej parafii..
 • czerwiec

  Koncert „Zespołu Muzycznego”
 • 11 sierpnia

  Ingres do katedry ks. Biskupa Edwarda Dajczaka
 • sierpień

  Wakacje animatorów parafialnych
 • 3 września

  Uroczysta Msza święta w nowym kościele na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 1.
 • 6 września

  Uroczyste rozpoczęcie nowego roku Liturgicznej Służby Ołtarza. Kierownikiem LSO jest ks. Paweł Boike. Pomaga mu w pracy ks. Asystent Dariusz Dąbrowski.
 • 11 września

  Rozpoczęcie roku dla Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej. W składzie rady pod przewodnictwem ks. Dyrektora  Jerzego Worka są Salezjanie i osoby świeckie odpowiedzialne za poszczególne grupy parafii.
 • 14 wrześna

  Odpust w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu. W sobotę w modlitewnym czuwaniu uczestniczyła grupa młodzieży, o 5:30 w niedzielę wyruszyła piesza pielgrzymka parafian wszystkich stanów. Pielgrzymce przewodniczył ks. Paweł Boike.
 • 24 września

  Promocja do posługi lektora Mateusza Herbicha, Andrzeja Rubika, Rafała Nowaka, Mateusza Wrony, Jakuba Grzesika, Roberta Piecha, Bartosza Kubińskiego, Jakuba Małeckiego, Piotra Muszyńskiego.
 • 7 grudnia

  Obłóczyny Karola Kubickiego (naszego parafianina) w Seminarium Duchownym w Koszalinie

2008

 • 2 stycznia

  Rozpoczęcie kolędy
 • 2-5 stycznia

  Wizytacja ks. Inspektora Zbigniewa Łepki
 • 12 stycznia

  Prawo i Sprawiedliwość spotkało się na opłatku w auli szkolnej
 • 20 stycznia

  Modlitwa ekumeniczna w parafii św. Stanisława z udziałem ks. Proboszcza Jerzego Worka
 • 25 i 27 stycznia

  Uroczystości patronalne szkoły z udziałem ks. bpa. Edwarda Dajczaka i odpust parafialny z udziałem ks. Józefa Dubińca (poprzedniego proboszcza)
 • 11 lutego

  Dzień Chorych w szpitalu z udziałem ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka. Ks. Biskup odwiedził chorych, wspólnie z nimi się modlił, odprawił w kaplicy szpitalnej mszę św. i wygłosił kazanie.
 • 13 lutego

  Caritas wybrało nowego Prezesa - p. Dorotę Pytlarz
 • 7 marca

  Droga krzyżowa ulicami parafii. Rozważania przygotowała p. Anna Maligłówka SSW. W tym nabożeństwie uczestniczyło ok 400 osób
 • 9-14 marca

  Rekolekcje w parafii prowadzi ks. Krzysztof Wilkos
 • 14 marca

  Droga krzyżowa ulicami Piły prowadzona przez ks. bpa Pawła Cieślika z udziałem ks. proboszcza Jerzego Worka
 • 14 kwietnia

  Dekanalny Konwent Wielkanocny prowadził ks. dziekan Stanisław Oracz, a kazanie wygłosił o. Patryk. W spotkaniu uczestniczyło 24 kapłanów
 • 23 kwietnia

  Imieniny ks. dyrektora i proboszcza Jerzego. Kazanie wygłosił ks. Waldemar Pierożek, życzenia złożyli przedstawiciele działających grup
 • 29 kwietnia

  Wizytacja ekonomiczna ks. Witolda Drzyzgiewicza
 • 1 maja

  Święto Dominika Savio w Szczecinie. Uczestniczyło w nim 20 ministrantów pod opieką ks. Pawła Boike
 • 10 maja

  Czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
 • 17 maja

  Sympozjum Rodziny Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha. Udział wzięli Salezjanie, Salezjanie Współpracownicy, Wolontariuszki Księdza Bosko
 • 25 maja

  I Komunia Święta
 • 6 czerwca

  Obłóczyn nowych ministrantów dokonał ks. Leszek Główczyński - Inspektorialny Opiekun LSO
 • 8 czerwca

  Podziękowanie za posługę w parafii ks. Januszowi Sikorze obejmującemu parafię w Bydgoszczy i asystentowi Dariuszowi Dąbrowskiemu udającemu się na asystencję do Włoch
 • 8 czerwca

  Wybrano nową przewodniczącą Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników p. Gabrielę Piotrowską. Dziękujemy za dotychczasowe przewodniczenie p. Annie Maligłówce.
 • 15 czerwca

  Festyn Parafialny
 • 23 czerwca

  Założenie głośników w nowym kościele
 • 1 lipca

  Przybyli nowi salezjanie: ks. Leszek Głuchowski - ekonom i katecheta w LOTS, ks. Michał Mejer Kier. Oratorium i katecheta w GTS,
 • 4 lipca

  Przygotowania do wejścia do nowego Domu zakonnego przy ul. Libelta 3 (Sanepid, Straż Pożarna, Inspekcja Pracy...)
 • 13 lipca

  Prymicje ks. Michała Mejera
  Zakończenie 2 tygodniowych półkolonii dla 60 dzieci
 • 14 lipca

  Kończenie instalacji elektrycznej w kościele i przygotowanie do tynkowania kościoła
 • 17 lipca

  Rozpoczęcie prac ogrodniczych przez p. Cezarego Stępnia
  Rozpoczęcie malowania kaplicy
 • 24 lipca

  Podziękowanie za zakończenie posługi ks. Ireneuszowi Śliwińskiemu i ks. Waldemarowi Pierożkowi, udającym się do innych zajęć.
 • 28 lipca

  Zgoda Inspekcji budowlanej na wejście do Domu zakonnego
 • 1-2 sierpnia

  Przyjęcie 140 pielgrzymów idących na Jasną Górę
 • 6 sierpnia

  Powitanie ks. Michała Tomczaka kier. LSO, katechety w ZS1 (I komunia św. i bierzmowanie)
 • 8 września

  Dekret ustanawiający kaplicę w Domu zakonnym
 • 15 sierpnia

  Powitanie asystenta Dawida Błażkowa
 • 24 sierpnia

  Powitanie ks. Waldemara Łachuta wikariusza dyrektora Domu zakonnego, katechety w LOTS
 • 13-14 sierpnia

  Odpust w sanktuarium MB Bolesnej w Skrzatuszu z naszym licznym udziałem młodzieży i dorosłych
 • 18 września

  Przeniesienie kuchni do nowego Domu zakonnego
 • 19 września

  Ks. Proboszcz Jerzy Worek otrzymał nominację do Rady Kapłańskiej
 •  

  Uroczystości 20-lecia Szpitala Specjalistycznego w Pile z udziałem ks. bpa Pawła Cieślika, senatorów,posłów, władz państwowych i samorządowych
 • 26-27 września

  Zlot 700 młodych z MGS
 • 11 października

  Skupienie Ochotniczek ks. Bosko (VDB)
 • 4 listopada

  Spotkanie ks. proboszcza Jerzego Worka z p. dyrektorem ZS nr 1 Sebastianem Dzikowskim w sprawie koordynacji działań takich jak religia w szkole, rekolekcje...
 • 22 listopada

  Sympozjum dla Nauczycieli i Wychowawców
 • 25 listopada

  Powstaje Chór Parafialny pod dyrekcją p. Karoliny Pettke
 • 5 grudnia

  Św. Mikołaj w Oratorium przybył do ponad 90 dzieci
 • 14 grudnia

  Rekolekcje adwentowe głosi ks. Krzysztof Niegowski
 • 24 grudnia

  Zakończenie tynkowania i białkowania wewnątrz kościoła
 • 29 grudnia

  Rozpoczęcie kolędy
 • 31 grudnia

  Nabożeństwo dziękczynne za cały rok

2009

 • 24 stycznia

  Zakończenie kolędy. Odwiedziliśmy 1608 rodzin i osób samotnych
 • 31 stycznia

  Uroczystość św. Jana Bosko z Eucharystią i kazaniem ks. Radcy Stefana Turańskiego
 • 18 lutego

  Założenie sześciu drzwi aluminiowo-szklanych do kościoła
 • 14-16 marca

  Wizytacja kanoniczna ks. bpa Pawła Cieślika
 • 3 kwietnia

  Droga krzyżowa ulicami parafii. Uczestniczyło ok 350 parafian.
 • 8 kwietnia

  Caritas przygotowała paczki świąteczne dla potrzebujących z parafii
 • 23 kwietnia

  Imieniny ks. dyr i prob. Jerzego Worka obchodzone były w Szkołach Salezjańskich i w kaplicy parafialnej
 •  

  Spotkanie z ks. ezgozrcystą dla nauczycieli. Uczestniczyło w konferencji 65 osób.
 • 25 kwietnia

  Święto Inspektorii pw. św. Wojciecha z udziałem ks. Radcy Stefana Turańskiego, 52 salezjanów, Orkiestry pod dyr. ks. Mariusza Kowalskiego i setek młodzieży
 • 28 kwietnia

  Rozpoczęto bezpośrednie przygotowania do misji parafialnych
 • 30 kwietnia - 2 maja

  Święto Dominika Savio w Szczecinie dla ministrantów
 • 9-16 maja

  Misje parafialne z peregrynacją obrazu Pana Jezusa miłosiernego. Głosi o. Tadeusz Filas SJ z Kalisza
 • 15 maja

  Zakończenie wizytacji ks. Radcy Stefana Turanskiego SDB
 • 7 czerwca

  V Festyn parafialny
 • 10 czerwca

  Ustawiono krzyż misyjny przed nowym kościołem.
 • 14 czerwca

  Podziękowanie za rok posługi asystentom: Dawidowi Błażkow i Łukaszowi Pawłowskiemu
 • 5 lipca

  Gościliśmy misjonarzy z Zambii: ks. Władysława Molędę i ks. Justusa, którzy głosili kazania podczas wszystkich mszy świętych w parafii
 • 22 lipca

  Zakończono montaż głównych drzwi do kościoła
 • sierpień

  W tym miesiącu przybędą do wspólnoty salezjanów aspirujący do zgromadzenia: p. Rafał K., p. Mariusz Dz. i Marcin L.
 • 1 sierpnia

  Pielgrzymi koszalińsko-kołobrzescy otrzymują nocleg w parafii
 • 18 sierpnia

  Do wspólnoty salezjańskiej przychodzi ks. Tomasz Blok. Będzie pracowała w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II
 • 12-13 września

  Udział młodzieży i dorosłych w nocnym czuwaniu i uroczystościach w sanktuarium MB Bolesnej w Skrzatuszu
 • 16 października

  Pielgrzymka autokarowa do Wilna i innych sanktuariów w Polsce
 • 24 października

  Inspekcja Straży Pożarnej pozwalająca na oddanie kościoła do użytku
 • 9 listopada

  Konsultacje na nowego inspektora przeprowadził ks. radca Stefan Turanski
 • 1 grudnia

  Caritas, Salezjanie Współpracownicy, Krąg Biblijny przygotowują paczki dla dzieci z okazji św. Mikołaja
 • 12-16 grudnia

  Rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Marek Barejko
 • 23 grudnia

  Ogłoszenie przez ks. Generała Salezjanów nowego inspektora którym będzie ks. Marek Chmielewski

2010

 • 22 maja

  Karol Kubicki - nasz parafianin otrzymał święcenia diakonatu z rąk bpa Krzysztofa Zadarko. Uroczystość odbyła się w kościele MB Królowej Polski w Jastrowiu .
 • lipiec

  Do wspólnoty salezjańskiej dochodzi ko. Tomasz Kędzierski. Podejmie pracę w zakrystii.
 • sierpień

  Z domu zakonnego CMW odchodzą s. Dyr. Beata Kopciwicz, prowadząca w parafii "Krąg biblijny", s. Maria Ordziniak katechetka w Zespole Szkół nr 1. Ich miejsce zastąpią: s. dyr. Elżbieta Młynarczyk i s. Elżbieta
 • 16 sierpnia

  Zgoda na tymczasowe użytkowanie kościoła wydana przez inspekcję nadzoru budowlanego
 • 22 sierpnia

  Pierwsze kazania w parafii Diakona Karola Kubickiego. 
  Pożegnanie Siostry Dyrektorki Beaty Kopciewicz, która kończy posługę Przełożonej Wspólnoty Sióstr Salezjanek.
 • 23 sierpnia

  Powitanie Siostry Elżbiety Młynarczyk, Dyrektorki Wspólnoty Sióstr Salezjanek.
 • 28 sierpnia

  W parafii odbyła się Konferencja Rejonowa Duchowieństwa. Obecni byli Ks. Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz ponad 130 kapłanów.
 • 1 września

  Uroczystą Mszą świętą o godzinie 7.30 w nowym kościele rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Jerzy.
 • 7 września

  Na pierwszym powakacyjnym spotkaniu Wspólnoty Ks. Dyrektor i Proboszcz powitał Ks. Mariusza Chamarczuka, który będzie pracował w Salezjańskiej Szkole Podstawowej oraz przedstawił program na rok duszpasterski 2010/2011.
 • 11 września

  W auli szkół salezjańskich odbyła się uroczysta Sesja z okazji 30 lecia powstania Solidarności. Sesję zorganizowało Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży i Muzeum Historii Polski.
 • 19 września

  O godzinie 5.30 wyruszyła piesza parafialna pielgrzymka do Skrzatusza. O godzinie 11.00 uczestniczyli w Sumie Opustowej, której przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Bp Budzik.
 • 24 września

  Każdego 24-go dnia miesiąca wprowadza się w parafii od godziny 20.15 do 21.00 adorację Najświętszego Sakramentu.
 • 29 września

  Powstaje nowa strona internetowa naszej parafii : www. janbosko.pila.pl , adres do korespondencji: parafia@janbosko.pila.pl. Autorem i administratorem strony jest Ks. Waldemar Łachut.
 • 3 października

  Wykonano w kościele poręcze na chórze. Od tego czasu parafianie mogą korzystać z pomieszczeń znajdujących się na chórze.
 • 22 października

  Parafialna pielgrzymka „ Szlakiem Jana Pawła II – Sanktuaria Południa”. W pielgrzymce uczestniczyło 50 osób. Organizatorem pielgrzymki był ks. Michał Tomczak.
 • 23 października

  W parafii odbył się Prowincjalny Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile.
 • 24 października

  W czasie Światowego Dnia Misyjnego modliliśmy się za naszego parafianina i współbrata – Ks. Czeslawa Nenikowskiego, który pracuje na misjach salezjańskich w Argentynie.
 • 2 listopada

  W nocy nastąpiło włamanie do zakrystii kaplicy parafialnej. Wyłamano kraty w oknie, zniszczono drzwi, porozrzucano naczynia liturgiczne. Policja nie znalazła sprawców włamania.
 • 4 listopada

  Ks. Michał Tomczak, katecheta Zespołu Szkół nr 1 został Wybrany przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum „Rzecznikiem Praw Ucznia”.
 • 7 listopada

  Msze niedzielne przez okres zimowy są odprawiane w kaplicy parafialnej.
 • 9 listopada

  Spotkanie ks. Proboszcza z Siostrą Inspektorką Salezjanek.
 • 21 listopada

  W parafii gościliśmy Ks. Prof. Mariusza Kowalskiego oraz Kleryków z Salezjańskiego Seminarium Duchowego w Lądzie. Na Mszach niedzielnych głosili kazania powołaniowe oraz animowali liturgię.
 • 27 listopada

  Oratorium organizuje wielką zabawę andrzejkową dla dzieci i młodzieży.
 • 6 grudnia

  Salezjanie Współpracownicy, Caritas i Krąg Biblijny wzorem lat ubiegłych organizują dla biednych i potrzebujących dzieci spotkanie ze św. Mikołajem.
 • 12 grudnia

  Rekolekcje adwentowe w parafii wygłosił Ks. dr Mariusz Chamarczuk, salezjanin.
 • 14 grudnia

  Nasi ministranci zdobyli I miejsce w Dekanacie Pilskim. Okolicznościowy Puchar wręczył Ks. Bp Ordynariusz Edward Dajczak.
 • 18 grudnia

  Caritas parafialna przygotowała 12 paczek świątecznych dla biednych i potrzebujących rodzin.
 • 20 grudnia

  W parafii odbyła się całodniowa Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 28 grudnia

  Rozpoczęła się w parafii wizyta duszpasterska – kolęda.
 • 31 grudnia

  Ks. Proboszcz odprawił nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Dziękował za otrzymane łaski i dobro w starym roku oraz przeprosił za zło i grzechy. Na zakończenie odśpiewano „Te Deum”.

2011

 • 16 stycznia

  Koncert kolęd „ Kolędować Małemu…” w nowym kościele W wykonaniu : chóru parafialnego oraz chóru gimnazjum i liceum salezjańskiego.
 • 22 stycznia

  Odbyło się spotkanie opłatkowe z Ks. Bp Pawłem Ceślikiem.
 • 23 stycznia

  Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z kolędy i z zakończonego roku 2010. Odwiedziliśmy 1565 rodzin i osób samotnych. W roku 2010 było: 50 chrztów, 40 pogrzebów i 34 śluby. Do I Komunii przystąpiło 63 dzieci, do Bierzmowania 74 osoby. Komunii św. rozdaliśmy 65.000. W niedzielę uczęszcza 21 %, z tego do Komunii przystąpiło 45 %.
 • 26 stycznia

  Wizytacja inspektorialna w parafii i w domu zakonnym Ks. Inspektora Marka Chmielewskiego.
 • 28 stycznia

  Rozpoczęły się ferie zimowe. Ks. Michał Tomczak wyjechał z ministrantami w Gorce , a Ks. Arnold Zimnicki z uczniami szkół Salezjańskich do Białki Tatrzańskiej.
 • 31 stycznia

  Odpust parafialny ku czci św. Jana Bosko. Kazanie odpustowe wygłosił Ks. Zbigniew Hul, proboszcz parafii św. Rodziny w Pile.
 • 1 lutego

  Ks. Michał Mejer wraz z animatorami oratorium zorganizował ferie zimowe dla dzieci z naszej parafii.
 • 18 lutego

  Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu .
 • 2 marca

  Ks. Proboszcz i 17 parafian uczestniczyło w pogrzebie(w Kaławie) śp. Bronisławy Dubiniec, mamy Ks. Proboszcza Józefa.
 • 21 marca

  W kaplicy parafialnej odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży i dla nauczycieli. Nauki rekolekcyjne wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz Edward Dajczak. Rekolekcje były transmitowane przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.
 • 26 marca

  Ks. Biskup Krzysztof Zadarko na Mszy o godzinie 17.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Bierzmowania był Ks. Michał Tomczak.
 • 27 marca

  Zrobiono 76 klęczników do nowego kościoła. Parafianie nie będą już klęczeć na zimnym betonie.
 • 2 kwietnia

  W nowym kościele wykonano Oratorium pasyjne „Droga Krzyżowa młodych” w hołdzie Janowi Pawłowi II pod dyrekcją Karoliny Pettke. Wykonawcami byli: Chór gimnazjum i liceum salezjańskiego w Pile, Chór liceum salezjańskiego w Rumi, Chór parafii św. Jana Bosko w Pile oraz orkiestra kameralna.
 • 8 kwietnia

  Po Mszy wieczornej parafianie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, która przeszła ulicami naszej parafii.
 • 9 kwietnia

  Współbracia oraz parafianie uczestniczyli w uroczystej Mszy św. odprawionej w Pile na Placu Zwycięstwa obok pomnika Jana Pawła II z okazji I rocznicy tragedii smoleńskiej. Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.
 • 10 kwietnia

  Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz dla parafian wygłosił Ks. Jacek Żurawski, salezjanin pracujący w Seminarium Duchownym w Lądzie nad Wartą.
 • 24 kwietnia

  Mszę św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego poprzedziła procesja rezurekcyjna ze starej kaplicy do nowego kościoła. W procesji uczestniczyło ponad 800 parafian.
 • 1 maja

  W Niedzielę Miłosierdzia Bożego podczas rzymskich uroczystości Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił błogosławionym Sługę Bożego Jana Pawła II. Jest to jedna z najradośniejszych chwil w polskiej historii. Uroczystości beatyfikacyjne zwieńczają wspaniałe życie i Pontyfikat Jana Pawła II. To dzień w którym wszyscy możemy być dumni, że Ojczyzna wydala na świat tak wielkiego Człowieka.
 • 4 maja

  Ks. Michał Mejer wyjechał z młodzieżą do Lednicy. Młodzież dziękowała za życie, pontyfikat i beatyfikacje Jana Pawła II.
 • 6 maja

  Parafia zorganizowała dziękczynną pielgrzymkę za beatyfikacje Jana Pawła II po sanktuariach Francji ( Lourdes, La Salette).
 • 8 maja

  Grupa parafian przygotowała „Tryptyk rzymski” wg Karola Wojtyły w podziękowaniu za beatyfikację Bł. Jana Pawła II.
 • 13 maja

  Siostry Salezjanki mieszkające na terenie naszej parafii obchodziły Uroczystość swojej Założycielki , Św. Marii Dominiki Mazzarello.
 • 15 maja

  Dzieci z klas II na Mszy św. o godzinie 11.00 pierwszy raz Przyjęły do swego serca Pana Jezusa w Komunii św.
 • 22 maja

  W Szczecinie miał miejsce XVIII Zjazd Ministrantów z okazji Święta św. Dominika Savio. W zjeździe tym i w konkurencjach sportowych wzięło udział 31 ministrantów z naszej parafii. Po raz drugi obroniliśmy główny puchar przechodni i zdobyliśmy 13 pucharów z dyscyplin lekkoatletycznych ( 7 medali złotych, 11 srebrnych i 10 brązowych).
 • 27 maja

  Gościliśmy w naszej parafii młodzież z salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych na 58 spotkaniu formacyjnym. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób.
 • 4 czerwca

  W bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu Ks. Biskup Diecezjalny Edward Dajczak udzielił święceń prezbiteratu naszemu parafianinowi, Diakonowi Kubickiemu.
 • 5 czerwca

  Ks. Karol Kubicki odprawił o godzinie 11.00 uroczystą Mszę Prymicyjną. Kazanie wygłosił Ks. Józef Dubiniec, były proboszcz tej parafii. 
  O godzinie 15.00 rozpoczął się festyn parafialno-rodzinny połączony z prymicjami Ks. Karola. Były liczne atrakcje, dobra zabawa i smaczne jedzenie.
 • 19 czerwca

  Ks. Dyrektor i Proboszcz podziękował współbraciom, którzy w tym roku kończą posługę w naszej wspólnocie; Ks. Waldemarowi Łachutowi, Ks. Arnoldowi Zimnickiemu i Ks. Michałowi Mejerowi. Podziękował za dobrą, owocną i pełną poświęcenia pracę duszpasterską, katechetyczną i salezjańską oraz za czytelne świadectwo życia salezjańskiego i kapłańskiego.
 • 23 czerwca

  Uroczysta procesja Bożego Ciała przeszła ulicami naszej parafii: Libelta, Siemiradzkiego, Wiosny Ludów, Brzozowa oraz Trzcianecką. Zakończenie procesji nastąpiło przed kaplicą parafialną.
 • 26 czerwca

  Na Mszy o godzinie 9.30 aspirant Artur Chejnowski złożył śluby zakonne w Zgromadzeniu Salezjańskim. Kl. Artur pozostał na asystencji w naszej wspólnocie.
 • 27 czerwca

  Ks. Michał Mejer z animatorami oratorium zorganizował półkolonie dla 96 dzieci z naszej parafii.
 • 10 lipca

  Ks. Adam Piekarzewski, który rozpoczyna posługę w naszej parafii i w szkołach salezjańskich, odprawił o godzinie 11.00 Mszę Prymicyjną. Kazanie wygłosił Ks. Michał Mejer.
 • 1 sierpnia

  Parafianie gościli kolejny już rok w swoich domach pielgrzymów wędrujących w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na Jasną Górę.
 • 2 sierpnia

  Do naszej wspólnoty parafialnej i zakonnej przybyli nowi Współbracia: Ks. Józef Balawander, Ks. Marek Barejko i Ks. Artur Kucharski. Niech Bóg wspiera ich swoim łaskami.
 • 16 sierpnia

  Przedstawiciele z naszej parafii wyjechali do Madrytu na Światowe Dni Młodzieży.
 • 20 sierpnia

  W Trzcińcu na Mszy św. o godzinie 10.00 na ręce Ks. Radcy Generalnego Marka Chrzana, nasz parafian i współbrat Kl. Hubert Świerczek, złożył wieczysta profesję zakonną w Zgromadzeniu Salezjańskim.
 • 30 sierpnia

  W naszej parafii odbyła się Konferencja rejonowa dla duchowieństwa i katechetów z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Obecni byli Ks. Biskupi, ponad 100 kapłanów i 130 katechetów.
 • 1 września

  Uroczystą Mszą świętą rozpoczęto nowy rok szkolny i katechetyczny dla Zespołu Szkól nr 1 oraz dla Gimnazjum I Liceum Salezjańskiego.
 • 11 września

  Odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej. Omówiono program pracy duszpasterskiej i młodzieżowej na rok 2011/2012.
 • 16 września

  Grupa młodzieży pod kierunkiem Ks. Adama Piekarzewskiego uczestniczyła w Skrzatuszu w czuwaniu modlitewnym pod hasłem „Człowiek Jezusa”. Spotkaniu przewodniczył Ks. Bp Ordynariusz Edward Dajczak.
 • 17 września

  O godz. 5.40 wyruszyli z naszej parafii pielgrzymi do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej do Skrzatusza. Pielgrzymom towarzyszył Ks. Artur Kucharski. Mszy św. odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt.
 • 9 października

  Obchodziliśmy w parafii XI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Celem tego dnia było rozbudzenie ducha modlitwy. Po raz pierwszy mogliśmy modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Dziękując za dar Jana Pawła II dla Kościoła, świata i naszej Ojczyzny, wspieraliśmy Dzieło Nowego Tysiąclecia przekazując bezinteresowny dar serca na fundusz stypendialny dla uczącej się młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. O godz. 20.30 parafianie uczestniczyli w „Wieczorze Papieskim” przygotowanym przez Ks. Artura Kucharskiego.
 • 14 października

  Na Mszy św. o godzinie 10.00 uczciliśmy 25-lecie Kapłaństwa naszego współbrata, Ks. Janusza Sikory, który pracował w naszych szkołach i w parafii. Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył Ks. Janusz, a kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Jerzy. Po Mszy życzenia złożyli parafianie i młodzież ze szkół salezjańskich.
 • 23 października

  W naszej parafii gościliśmy współbraci z Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie nad Wartą. Ks. prof. Zenon Klawikowski głosił Słowo Boże, a klerycy animowali Eucharystię i mówili o powołaniu salezjańskim. O godz. 10.30 spotkali się w Oratorium z młodzieżą, a o godz. 16.00 z Grupą Przyjaciół Salezjańskiego Seminarium Duchownego w Lądzie.
 • 11 grudnia

  Tegoroczne rekolekcje adwentowe wygłosił Ks. Adam Piekarzewski, salezjanin. Tematem rekolekcji była "Pieśń nad pieśniami". Parafianie, którzy pragnęli przeżyć ten czas duchowej odnowy w jak najlepszy sposób przed rozpoczęciem rekolekcji zapoznali się z treścią tej Księgi Starego Testamentu.
 • 21 grudnia

  W naszej wspólnocie zamieszkał Ks. Andrzej Borowiec, salezjanin, który pracuje na misjach na Kubie. Ks. Andrzejowi życzymy Bożego błogosławieństwa i szybkiego powrotu do zdrowia.

2012

 • 1 września

  Od 1 września przybyli do naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej :
  · Ks. Tadeusz Itrych - ekonom w szkołach i we wspólnocie zakonnej, katecheta i duszpasterz w parafii.
  Współbracia pełniący posługę w Inspektorii św. Wojciecha i pomagający w parafii :Współbraciom życzymy wielu łask od Boga, opieki Maryi Wspomożycielki i św. Jana Bosko na drodze kapłańskiej i salezjańskiej oraz w pracy wychowawczo-duszpasterskiej.
  • Ks. Wiesław Psionka - Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży,
  • Ks. Dariusz Gojko - Delegat ds. Powołań i Liturgicznej Służby Ołtarza,
  • Ks. Przemysław Cholewa - Delegat ds. Animacji Misyjnej i Medialnej.
 • 3 listopada

  Z inicjatywy Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży, we wtorek, 13 listopada 2012 r., odbyła się w naszym Oratorium premiera quasi-monodramu autorstwa naszego współbrata, ks. Adama Piekarzewskiego pt. „Nieposłuszny prorok”. 45-cio minutowe widowisko jest historią proroka Jonasza, posłanego do Niniwy, który ucieka przed głosem Boga.
  Prapremiera widowiska odbyła się w 2008 r. w Jerozolimie, w wersji anglojęzycznej, przygotowanej przez salezjanów-studentów z Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Sri-Lanki. W polskiej odsłonie wykorzystaliśmy materiał muzyczny tamtego spektaklu. Trudu odegrania roli Jonasza podjął się maturzysta Liceum Salezjańskiego w Pile, Mateusz Wójcik, który perfekcyjnie opanował wielką ilość tekstu (trzeba zaznaczyć, że tylko on w przedstawieniu ma głos!). Role Niniwitów przypadły uczennicom liceum: Karolinie Kozickiej, Natalii Szettel i Małgorzacie Syrek. Nad obsługą efektów świetlnych, dymnych i dźwiękowych czuwał ECHOSOUND, w składzie: Mateusz Herbich i Oskar Żerkowski.
  Przedstawienie grane było pięć razy w Oratorium im. bł. Piątki Poznańskiej w Pile, zawsze zakończone dużymi brawami i pozytywnymi komentarzami widzów. Z racji tego, że grupa teatralna wraz ze scenografią i całym osprzętem jest mobilna, mamy nadzieję zagrać „Nieposłusznego proroka” w różnych miejscach Piły i nie tylko!
 • 4 listopada

  Gościliśmy w naszej parafii Współbraci z Wyższego Seminarium Salezjańskiego w Lądzie: Ks. Józefa Dubińca oraz kleryków, którzy animowali Msze św. oraz mówili o powołaniu salezjańskim. O godzinie 16.00 spotkali się w domu zakonnym z Przyjaciółmi Salezjańskiego Seminarium w Lądzie. Grupa ta powstała w 2011 roku i wspiera modlitwą seminarzystów.
 • 31 października

  Wieczorem, 31 października o godz. 19.00, nasza kaplica parafialna wypełniła się młodzieżą, którzy przyszli uczestniczyć w Nocy Świętych. To właśnie wigilia uroczystości Wszystkich Świętych dała okazję do tego niezwykłego wydarzenia.
  Po krótkiej modlitwie i słowie wstępnym ruszyli w stronę bloków przy ul. Zamenhofa. Były pochodnie i dwie tuby, które sprawiły, że byli naprawdę dobrze słyszalni. Czterech kapłanów zabrało ze sobą relikwie świętych, wśród nich m. in. Ks. Bosko i Dominika Savio. W drodze słychać było śpiew i salezjańskie okrzyki. Wśród pilskich blokowisk zatrzymaliśmy się w dwóch miejscach, by odśpiewać części „Litanii do Wszystkich Świętych” oraz relikwiami świętych pobłogosławić ludzi, którzy z ciekawości uchylali okna i wychodzili na balkony.
  Po powrocie do Oratorium czekała słodka niespodzianka: salezjańskie kakao, naleśniki i gofry z marmoladą i bitą śmietaną.
 • 2 lipca

  W dwutygodniowych półkoloniach zorganizowanych przez Oratorium uczestniczyło ponad 80 dzieci. Kierownikiem półkolonii był Ks. Michał Piekarzewski. Pomagało mu 20 Animatorów Oratorium oraz Współpracownicy Salezjańscy.
 • 1 lipca

  W niedzielę, 1 lipca, uroczystą Mszą Prymicyjną rozpoczął posługę w naszej parafii Ks. Neoprezbiter Michał Jach.
 • 23 czerwca

  W sobotę, 23 czerwca, o godzinie 16.00 w Bazylice Serca Jezusowego w Rzymie otrzymał święcenia diakonatu nasz parafianin i współbrat, Kl. Hubert Świerczek.
 • 17 czerwca

  W niedzielę zorganizowany został kolejny festyn parafialno-rodzinny. Były liczne atrakcje, dobra zabawa i smaczne jedzenie.
  W niedzielę Ks. Michał Tomczak i Kl. Artur Chejnowski zakończyli posługę w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej. Dziękujemy im za dobra, owocną i pełną poświecenia pracę duszpasterska, katechetyczną i salezjańską. Ks. Michałowi życzymy na nowej placówce w Gdańsku, a Kl. Arturowi na studiach w Lądzie wielu łask od Boga i opieki Wspomożycielki Wiernych.
 • 3 czerwca

  Na Mszy świętej o godzinie 11.00 nasz współbrat Ks. Mariusz Kulpa, odprawił Msze Prymicyjną. Ks. Mariusz w trakcje formacji przebywał w naszej parafii na rocznej asystencji.
 • 13 maja

  W niedzielę 48 dzieci z klas II po raz pierwszy przyjęło do swego serca Pana Jezusa w Komunii św.
 • 24 maja

  Tego dnia Stowarzyszenie Salezjanów i Salezjanek Współpracowników obchodziło jubileusz 10 - lecia swego istnienia w naszej parafii. Uroczystą Eucharystię odprawił i kazanie wygłosił Ks. Jarosław Pizoń, wikariusz Ks. Inspektora.
 • 13 maja

  W niedzielę 48 dzieci z klas II po raz pierwszy przyjęło do swego serca Pana Jezusa w Komunii św.
 • 14 kwietnia

  W sobotę i niedzielę gościliśmy katolicką wspólnotę Emmanuel, która przeprowadziła ewangelizację w naszej parafii.
 • 26 marca

  Rozpoczęliśmy tynkowanie zewnętrznych ścian kościoła parafialnego. Inwestycja zostanie zakończona pod koniec kwietnia.
 • 25 marca

  Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii wygłosił Ks. dr Mariusz Chamarczuk, profesor Seminarium Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Natomiast rekolekcje dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 wygłosił Ks. Artur Kucharski.
 • 23 marca

  W piątek, 23 marca, Ks. Bp Paweł Cieślik na Mszy świętej o godzinie 17.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
 • 16 marca

  W dniach 16 – 18 marca w naszej parafii odbyły się po raz pierwszy Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne. Uczestniczyły w nich 62 osoby. Honorowy patronat nad warsztatami przyjęli: Ks. Bp Edward Dajczak, Ks. Inspektor Marek Chmielewski, Siostra Inspektorka Sióstr Salezjanek s. Halina Lewandowska, Ks. Dziekan ks. Stanisław Oracz. Prowadzący to: kompozytorzy i dyrygenci – Piotr Pałka i Hubert Kowalski z Krakowa, śpiewacy – Anna i Grzegorz Góreccy z Tarnowskich Gór, dyrygentka – Monika Tropper z Wrocławia.
  Dla wszystkich był to czas bardzo twórczego spotkania z muzyką liturgiczną, której piękno i głębię odkrywali podczas wielu godzin prób pod kierunkiem samych kompozytorów. Był to jednocześnie czas głębokiego spotkania z Panem w Eucharystii, Jutrzni, w Słowie i w chwilach uwielbienia. Śpiewacy, którzy w czasie wspólnych prób prowadzili indywidualne zajęcia z emisji głosu, w sobotę po Mszy św. wieczornej wykonali Koncert „Stabat Mater” śpiewając solo i w duecie kompozycje Scarlattiego i Pergolesiego, do którego akompaniował im pianista - Grzegorz Rychlik z Trzcianki. Warsztaty zakończyły się uroczystą Mszą św. sprawowaną przez Ks. Inspektora Marka Chmielewskiego i koncertem przygotowanym przez uczestników warsztatów.
 • 1 lutego

  W środę zmarł nagle, na zawal serca, nasz Współbrat Ks. Lesław Głuchowski. Urodził się 23 marca 1951 roku w miejscowości Chlewiska. W 1966 r. rozpoczął aspiranturę w Zakładzie Salezjańskim w Sokołowie Podlaskim, wstąpił do nowicjatu w Kutnie Wożniakowie, gdzie złożył śluby zakonne 8 maja 1968 r. Śluby wieczyste złożył 24 czerwca 1976 r. w Czaplinku. Wyświęcony na kapłana 7. 06. 1977 r. Pracował w następujących placówkach: w Lubrzy, Dębnie, Rumi, Aleksandrowie Kujawskim, Łomiankach, Pile, Główczycach, Szczecinie, Nowogródku Pomorskim. W naszej parafii pracował od 2008 roku. Pogrzeb śp. Ks. Lesława odbył się w sobotę, 4 lutego 2012 r. , o godzinie 12.00 w parafii św. Jana Bosko w Pile. W pogrzebie uczestniczyło 91 kapłanów, kilku kleryków z Krakowa i z Lądu oraz siostry zakonne. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. Biskup Krzysztof Zadarko. Obecny był Ks. Inspektor Inspektorii św. Wojciecha Marek Chmielewski.
 • 29 stycznia

  Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci istniejące w naszej parafii obchodziło 15-lecie swojego istnienia. Uroczystej Mszy przewodniczył i kazanie wygłosił Misjonarz św. Rodziny z Górki Klasztornej, Ks. Antoni Żebrowski, krajowy dyrektor Apostolstwa.
 • 22 stycznia

  Młodzież z Zespołu Szkól nr 1 w Pile o godzinie 13.30 w kaplicy parafialnej przedstawiła jasełka. Wykonawcom towarzyszyła schola parafialna, która śpiewała kolędy. Jasełka przygotowała nasza katechetka, Pani Ewa Koniec.
 • 20 stycznia

  W Oratorium im. Bł. Piątki Poznańskiej zorganizowano „kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży”, który swoim programem wypełnił trzy pełne dni. Prowadzącym zajęcia był pan Grzegorz Lewandowski z Piły – wieloletni przyjaciel Salezjanów. Uczestnicy zebrali się w grupie 34 osób – animatorzy Oratorium, Salezjanie Współpracownicy, przyjaciele Oratorium oraz duża grupa maturzystów z Liceum Salezjańskiego w Pile. Atmosfera kursu była prawdziwie salezjańska! Pan Grzegorz, wykorzystując metody aktywne mobilizował kursantów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Na zakończenie szkolenia wszyscy spełniający warunki formalne otrzymali zaświadczenia wystawione przez CDN w Pile, a maturzystom wręczymy takowe tuż po ukończeniu szkoły średniej. Kolejna edycja kursu planowana jest już za rok.
 • 14 stycznia

  W sobotę zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie, kolędę. Odwiedziliśmy 1558 (75%) małżeństw, rodzin i osób samotnych. Zastaliśmy drzwi zamknięte u 390 (18,5%) rodzin, a wprost nie życzyło sobie kolędy 138 (6,5%) rodzin. Kolęda była kolejna okazją do lepszego poznania wiernych, ich problemów, kłopotów, radości i sukcesów oraz postulatów. Spotkaliśmy wielu dobrych, życzliwych i ofiarnych ludzi, którzy maja serca otwarte na Boga, innych ludzi i żyją życiem parafii oraz interesują się budową kościoła.

2013

 • 15 grudnia

  Rekolekcje adwentowe dla parafian wygłosił Ks. Szymon Kasprzak.

 • 8 grudnia

  Z okazji Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która przypomina powstanie Oratorium Ks. Bosko w 1841 roku, nasze Oratorium zaprosiło parafian na przedstawienie teatralne o Błogosławionej Piątce Poznańskiej.

 • 2 grudnia

  W tym roku Roraty dla dzieci, młodzieży i parafian odprawiane są o godzinie 6.15. Codziennie po Mszy dzieci i młodzież byli zapraszani do Oratorium na ciepłe kakao i drożdżówki.

 • 10 listopada

  Gościliśmy w naszej parafii Współbraci: ks. dr Radosława Błaszczyka oraz kleryków z Seminarium Salezjańskiego z Lądu nad Wartą. Mówili o powołaniu salezjańskim oraz spotkali się z Przyjaciółmi Seminarium Duchownego w Lądzie.

 • 3 listopada

  Od niedzieli rozpoczął prace duszpasterską w naszej Wspólnocie Ks. Tomasz Wierzchowski, który zastąpił Ks. Pawła Żurawińskiego. Ks. Paweł został skierowany do pracy w szkołach salezjańskich w Toruniu.

 • 2- 3 listopada

  Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego Oratorium im. Bł. Piątki Poznańskiej przygotowało Wieczór „ Poezji Pięknych Dusz”. W programie artystycznym - w sobotę i niedzielę po Mszy wieczornej – uczestniczyło ponad 200 parafian.

 • 4 października

  Po 25 latach od poświęcenia w październiku 1988 roku rozpoczął się pierwszy, jakże konieczny remont kaplicy w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Powstał Komitet Społeczny do którego przynależą : dr Karol Nowicki, Grzegorz Piechowiak, Mirosław Przyborowski, Bogdan Mikita i Andrzej Zaranek. Komitet nadzoruje remont , zabiega o sponsorów oraz zbiera środki materialne na ten cel.

 • 29 - 30 września

  W niedzielę Ks. Biskup Krzysztof Zadarko rozpoczął dwudniową wizytację kanoniczną w naszej parafii. W niedzielę, po liturgicznym powitaniu przez ks. Proboszcza i krótkim sprawozdaniu, Ks. Biskup odprawił uroczystą Sumę i powiedział kazanie. Po obiedzie odwiedził mogiłę salezjanów oraz spotkał się z Siostrami Salezjankami. W poniedziałek Ks. Bp Krzysztof spotkał się z ks. proboszczem oraz współbraćmi pracującymi w parafii. Następnie udał się do Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego oraz do Zespołu Szkół nr 1. Po obiedzie odbyło się spotkanie z Dyrekcją Szpitala Specjalistycznego oraz z Radą Parafialną. Uroczyste zakończenie wizytacji odbyło się na Mszy św. o godzinie 18.00.

 • 15 września

  O godzinie 6.00 pod kierunkiem Ks. Artura Kucharskiego ,wyruszyła parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Tegoroczną pielgrzymkę przeżywamy w duchu wdzięczności za koronacje figury Matki Bożej Bolesnej sprzed 25 laty.

 • 14 września

  Ks. Szymon Kasprzak wyjechał z młodzieżą do Skrzatusza na Diecezjalne Spotkanie Młodych.

 • 30 sierpnia

  W kolejnym nabożeństwie Uwielbienia Jezusa uczestniczyło ponad 200 osób, w większości młodzież. Nabożeństwo prowadził Ks. Szymon Kasprzak. Pomagali mu animatorzy oraz zespół muzyczny „ Przymierze”.

 • 28 sierpnia

  W środę odbyła się w naszej parafii Konferencja Rejonowa dla duchowieństwa i katechetów. Wcześniej o godzinie 9.00 miała miejsce specjalna konferencja prasowa z udziałem Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka oraz innych duchownych w związku z uroczystościami jubileuszu 25-lecia koronacji Piety w diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu, które odbędą się 14 i 15 września. Tego dnia od godziny 8.30 do 16.00 gościliśmy w naszym kościele Cudowną Figurę Matki Bożej Skrzatuskiej.

 • 7 sierpnia

  W środę rozpoczął posługę w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej Ks. Paweł Żurawiński.

 • 5 sierpnia

  W poniedziałek nasza parafianka Magdalena Baczyńska w Pieszycach złożyła pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych .

 • 14 lipca

  W niedzielę rozpoczął posługę w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej Ks. Neoprezbiter Szymon Kasprzak, który o godzinie 9.30 odprawił Mszę Prymicyjną.

 • 1 lipca

  W parafii rozpoczęły się dwutygodniowe półkolonie dla 80 dzieci. Półkolonie prowadzi Ks. Adam Piekarzewski, pomaga mu kl. Damian Okroj oraz animatorzy z Oratorium salejańskiego.

 • 28 czerwca

  W piątek o godzinie 20.00 odbyło się ostatnie przed wakacjami nabożeństwo Uwielbienia Jezusa. Była to wspaniała okazja aby podziękować Jezusowi za cały rok pracy, nauki i studiów. Uwielbienie zakończono Apelem Jasnogórskim.

 • 23 czerwca

  W tym roku kończą posługę w naszej wspólnocie: Ks. Adam Piekarzewski i Ks. Michał Jach. Dziękujemy im za dobrą, owocną i pełną poświecenia pracę duszpasterską, oratoryjną, katechetyczna i salezjańską. Ks. Adamowi, który udaje się na studia do Rzymu i Ks. Michałowi, który będzie pracował w Rostowie w Rosji życzymy wielu łask do Boga, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko.

  W niedzielę od godziny 14.00 odbył się wielki Festyn parafialny „ Salezjanie dla Piły”. Festyn zorganizowali: Salezjanie, Salezjanki, Szkoły Salezjańskie, nasza parafia oraz parafia św. Rodziny. Były liczne atrakcje, dobra zabawa, turniej sportowe, loteria fantowa oraz smaczne jedzenie.

 • 22 czerwca

  Od soboty rozpoczął posługę w naszej parafii Ks. Jerzy Królak. Ks. Jerzemu życzymy łask od Boga, opieki Wspomożycielki i św. Jana Bosko w pracy duszpasterskiej i salezjańskiej.

 • 16 -17 czerwca

  16 - 17 czerwca 2013 r. były dla całej wspólnoty parafialnej - związanej ze św. Janem Bosko - dniami szczególnymi. Św. Jan Bosko, który w swych relikwiach nawiedza Polskę, spotkał się również z nami.
  Tłumy ludzi zebrały się przed naszym kościołem już o godzinie 20:30. Współbracia Salezjanie, Siostry Salezjanki, parafianie, ministranci, młodzież z salezjańskich szkół ze sztandarami, oratorium z flagami, Koło Bosko, schola na czele z Biskupem Krzysztofem Zadarko i z ks. Proboszczem Jerzym Workiem – wszyscy gotowi na przyjazd relikwiarza. O godzinie 20.52 rozległo się bicie dzwonów. Równo o godzinie 21.00 konwój policji doprowadził samochód z ks. Bosko pod drzwi kościoła. Nastąpiło uroczyste powitanie relikwii Świętego, a następnie rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył ks. Biskup Krzysztof Zadarko. O oprawę muzyczną zadbali uczestnicy warsztatów przeprowadzonych przez Piotra Pałkę i Huberta Kowalskiego. Po Mszy miał miejsce koncert pt. "Kantata o ks. Bosko", wykonana przez chór Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego pod dyrekcją pani Karoliny Pettke.
  Przez całą noc poszczególne grupy parafialne oraz parafianie mieli okazję do osobistej modlitwy przy relikwiach Świętego. O godzinie 8.00 przy relikwiach czuwała Salezjańska szkoła Podstawowa, o godzinie 9.30 Gimnazjum i Liceum Salezjańskie, a o godzinie 11.00 Zespół Szkół nr 1.Czas ten wypełniony był różańcem, litanią do księdza Bosko, wspólnymi śpiewami salezjańskimi, a przede wszystkim osobistą modlitwą. Był to dobry moment, żeby swoje troski powierzyć patronowi młodzieży. Każdy mógł podejść do św. Jana Bosko, aby mu podziękować za otrzymane łaski, jak również przedstawić prośby. Nasz święty Patron był na wyciągnięcie ręki.
  Ostatnim punktem spotkania z relikwiami św. Jana Bosko była uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem ks. Inspektora Marka Chmielewskiego, który w kazaniu przypomniał nam fakty z życia Świętego. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkół salezjańskich, a swym śpiewem wzbogacił zjednoczony zespół muzyczny, który stworzyli uczniowie szkół salezjańskich: Liceum, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Pożegnanie relikwii było momentem bardzo wzruszającym, wielu z nas zakręciły się w oczach łzy, ale pozostaliśmy ubogaceni spotkaniem i z przeświadczeniem, że Ksiądz Bosko jest blisko nas.

 • 15 - 16 czerwca

  W parafii odbyły się kolejne Warsztaty Liturgiczno – Muzyczne, aby uczcić peregrynacje relikwii św. Jana Bosko w naszej wspólnocie parafialnej.

 • 9 czerwca

  W niedzielę Ks. Neoprezbiterzy: Ks. Dawid Błażków oraz Ks. Dariusz Dąbrowski, którzy przebywali na rocznej asystencji w naszej parafii, odprawili Msze Prymicyjną o godzinie 12.30.

 • 30 maja

  Dzięki ukończonym pracom , w czasie Oktawy Bożego Ciała, codziennie po Mszy wieczornej odbywały się procesje eucharystyczne wokół kościoła.

 • 12 maja

  57 dzieci z klas II przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

 • 1 maja

  Codziennie w miesiącu maju spotykaliśmy się o godzinie 21.00 na Apelu Jasnogórskim. Apele przygotowywały grupy parafialne: poniedziałek- Krąg biblijny, wtorek – Kościół domowy, środa – Żywy Różaniec, czwartek – animatorzy z Oratorium i LSO, piątek – chór parafialny, sobota – Caritas, niedziela – Salezjanie Współpracownicy.

 • 27 kwietnia

  Grupa z naszej parafii uczestniczyła w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.

 • 13 kwietnia

  W sobotę na Mszy świętej o godzinie 17.00 w kaplicy parafialnej Ks. Biskup Paweł Cieślik udzielił młodzieży z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.

 • 9 kwietnia

  Ks. Inspektor Marek Chmielewski, nasz Przełożony Zakonny, rozpoczął czterodniową wizytację inspektorialną we wspólnocie salezjańskiej i parafialnej. Spotkał się miedzy innymi na zebraniu Rady Wychowaczo-Duszpasterskiej z przedstawicielami wszystkich grup parafialnych.

 • 23 marca

  Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia.

  W sobotę w naszej parafii obchodzono Diecezjalne Dni Świętości Życia. Uroczystą Mszę świętą o godzinie 18.00 odprawił i kazanie wygłosił Ks. Bp Paweł Cieślik. Podczas Mszy św. kilkadziesiąt osób- w tym 17 z naszej parafii - złożyło przed biskupem deklarację codziennej, dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dzieci zagrożonych aborcją. – Prosimy o ich urodzenie, godne życie, a także chcemy swoją modlitwą wesprzeć rodziców, dodać im siły i odwagi, żeby kochali swoje dziecko.

  Po Mszy Ks. Bp Paweł wręczył nagrody autorom najlepszych projektów konkursu zorganizowanego przez referat duszpasterstwa rodzin Kurii Biskupiej i Stowarzyszenie „Civitas Christiana” konkursie na chorągiew dla Marszu dla Życia i Rodziny. Wpłynęło 36 prac z Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego, z Oratorium Bł. Piątki Poznańskiej oraz od rodzin z parafii. Najlepsze projekty wykonali i zostali nagrodzeni : Dominika Buszka i Aleksandra Ramusiewicz z Liceum Salezjańskiego, Dzieci z Oratorium Piątki Poznańskiej przy naszej parafii oraz Mateusz Kledzik, Kacper Kubiak i Mikołaj z Gimnazjum Salezjańskiego. Państwo Rubikowie otrzymali specjalne wyróżnienie.

  Podczas uroczystości Dnia Świętości Życia, powstała nowa, ważna inicjatywa - zawiązał się pilski Komitet Budowy Pomnika Dzieci Utraconych.

 • 20 stycznia

  Na terenie parafii zameldowanych jest 6391 mieszkańców. Parafia liczy ok. 5900 wiernych. W niedzielnej Mszy ( liczyliśmy osoby, które ukończyły 7 rok życia) uczestniczyło: 569 mężczyzn i 829 kobiet. Do Komunii Świętej przystąpiło 186 mężczyzn ( 33% obecnych na niedzielnej Mszy) i 394 kobiety ( 46%).
  W roku 2012 w parafii:
  • Sakrament Chrztu przyjęło 40 dzieci.
  • Do I Komunii św. przystąpiło 48 dzieci.


Msze św.

Niedziela i święta
W tygodniu
7 : 30
9 : 30
11: 00
suma
12:30
dla dzieci
7 : 00
 
18 : 00
 
czytaj więcej...

Wspólnoty parafii

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Jana Bosko w Pile

ul. Libieta 3

64-920 Piła

tel: 067-2130642

E-mail: presnal@wp.pl

numer konta bankowego

87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

na budowę kościoła