loading...

Kapelan szpitala

Obecnie kabelanami Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile przy ul Rydygiera są ks. Tadeusz Kiciński SDB i ks. Proboszcz Dariusz Presnal SDB. 

Msze św. w kaplicy szpitalnej od poniedziałku do soboty o godz. 16.30. Od 16.00 spowiedź.

W niedziele Msza św. o godz. 11.00.

KAPELAN W SZPITALU

W każdej posłudze kapłańskiej naczelnym posłaniem jest zbliżanie ludzi do Boga. Pokazywanie prawdziwego sensu ziemskiego życia, które ma prowadzić na spotkanie z Bogiem. Szpital to szczególne miejsce refleksji nad życiem, powiązane z otwarciem na Słowo Boże. Dlatego misja ewangelizacyjna w tym miejscu stwarza szanse głębszego przeżywania wiary u ludzi chorych, cierpiących, często świadomych nadejścia kresu życia ziemskiego. Oprócz zwykłych posług liturgicznych rozmawiam z chorymi indywidualnie. Staram się pomóc pacjentom znaleźć w cierpieniu duchową ulgę, pocieszenie i nadzieję. Tego potrzebują chorzy. Ta świadomość potrzeby niesienia duchowego wsparcia i zbliżania ludzi chorych do Boga jest dla mnie bodźcem motywującym.

Oprócz wymienionych tu powinności kapłańskich kapelan szpitalny musi być dyspozycyjny przez całą dobę. Nierzadko zdarza się, że w nocy jest wzywany, aby udzielić sakramentów ciężko choremu lub osobie w stanie krytycznym po urazach powypadkowych. Takie posługi kapłańskie są bardzo ważne i nie może tu być żadnej opieszałości. Trzeba też być przygotowanym na indywidualne wezwania i potrzeby pacjentów. Dlatego poza podstawowymi powinnościami, które wynikają ze stałej posługi o charakterze liturgicznym i udzielania sakramentów, zdarzają się w szpitalu dłuższe pobyty. Dla tych ludzi, nie można ograniczać czasu. Codziennie w naszym pilskim szpitalu w kaplicy sprawowana jest Eucharystia o g. 16.30 a wcześniej okazja do Spowiedzi (w niedzielę o g. 11.00). Czas do południa, przeznaczony jest na odwiedziny chorych w salach szpitalnych, gdzie chorzy, którzy z powodu słabości, choroby - mają możliwość, przyjąć Komunię Świętą, czy skorzystać z Sakramentu Pokuty lub przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych.

Ale szpital to nie tylko chorzy, to również cały personel, który swoją pracą i poświęceniem służą, tym najbardziej potrzebującym. Im też czasami potrzeba poświecić trochę czasu. W mojej posłudze spotykam się zawsze z życzliwością i zrozumieniem dla mej kapłańskiej posługi zarówno ze strony dyrekcji szpitala, jak i personelu medycznego oraz obsługi.

 

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do godnej i naturalnej śmierci. Życie pisze różne scenariusze i nie wszyscy mają to szczęście być w swoich ostatnich godzinach otoczeni przez najbliższe im i kochające ich osoby. Nasza Grupa jest szczególna, bo składa się w większości osób, które towarzyszyły swoim najbliższym „w godnym odejściu z tego świata do Domu Ojca”. Do dzisiaj przeżywają te stratę, a w grupie łatwiej przeżywać tę rozłąkę. Duszą całej tej grupy jest P. Alicja GRACZYK, która jest również Siostrą Oddziałową w naszym Szpitalu na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Spotykamy się przy naszej parafii w każdy pierwszy wtorek miesiąca o g. 19.00. Chętnych zapraszamy.Msze św.

Niedziela i święta
W tygodniu
7 : 30
9 : 30
11: 00
suma
12:30
dla dzieci
7 : 00
 
18 : 00
 
czytaj więcej...

Wspólnoty parafii

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Jana Bosko w Pile

ul. Libieta 3

64-920 Piła

tel: 067-2130642

E-mail: presnal@wp.pl

numer konta bankowego

87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

na budowę kościoła