loading...

Listy Pasterskie

 

 


 • Ogłoszenia parafialne - XXIX niedziela zwykła 17.10.2021

  Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, zapraszający do podjęcia jubileuszowego dzieła koronowania Skrzatuskiej Piety miłością

  Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie, 

  W Skrzatuszu, u Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, podczas diecezjalnego odpustu, uroczyście rozpoczęliśmy świętowanie roku jubileuszowego 50-lecia naszej diecezji. Przeżywając ten rok na wzór jubileuszów biblijnych, chcemy uczynić go czasem ożywienia naszej wiary, większej modlitwy i miłości do drugiego człowieka. To zadanie jest tym ważniejsze, że żyjemy dziś w świecie kryzysu wiary i braku miłości bliźniego. Świętując jubileusz 50-lecia naszej diecezji, chciałbym wręczyć każdej i każdemu z Was folder, zapraszający do podjęcia inicjatyw duchowych, modlitewnych i konkretnych czynów miłości. Wypisane w folderze propozycje mogą być pomocą w podjęciu dzieła. Możemy jednak dołączyć własne, pamiętając o tym, że wielka miłość jest obecna również w naszych codziennych, małych sprawach. Tak było w życiu Jezusa: ta sama wielka miłość była obecna zarówno w podarowaniu chleba głodnym, jak i w Jego zbawczej ofierze na krzyżu. Naszą ożywioną wiarą i miłością chcemy ukoronować Jezusa i Maryję w Skrzatuskiej Piecie. Widzialnym znakiem tego duchowego dzieła będą materialne korony, którymi ukoronowana zostanie Pieta na zakończenie roku jubileuszowego. Dlatego nawet najmniejszą ofiarę powinny poprzedzać modlitwa i czyny miłości zaproponowane, między innymi, w folderze, który dziś otrzymujecie. 

  Wasz Biskup, + Edward Dajczak Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 

  6 dni temu, 2021-10-18 104
 • Komunikat o nominacji bpa Włodarczyka

  ponad 2 tygodnie temu, 2021-09-26 5
 • APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O POMOC DLA MIESZKAŃCÓW BEJRUTU

  16 sierpnia 2020r. 326
 • WAŻNE OGŁOSZENIA III niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020

  SŁOWO skierowane przez Ks. Biskupa Ordynariusza:

   Zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem...

  14 marca 2020r. 808
 • Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

  Szanowni Państwo,


  Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już przypadki
  zarażenia nowym koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego
  przypadku zarażenia. Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do
  informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w
  Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji
  wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny.

  29 lutego 2020r. 516
 • Słowo Rady Stałej Komisji Episkopatu Polski przed wyborami do PE

  Drodzy Siostry i Bracia,

  W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej. Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach. Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?” Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem. Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

  Jasna Góra, 2 maja 2019 roku

  17 maja 2019r. 649
 • Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka dotyczący studiów teologicznych w Koszalinie

  Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
  Nowy rok szkolny i akademicki zachęca nas do pojęcia formacji intelektualnej, która pozwoli lepiej
  poznać Chrystusa i Jego Kościół. Z poznania przez wiarę rodzi się większa miłość do Boga i pragnienie
  zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.
  Zachęcam więc do podjęcia studiów teologicznych, które są prowadzone w Koszalinie w trojakiej
  formie:

  26 sierpnia 2018r. 783
 • Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka zapraszający do modlitwy za Ojczyznę oraz pielgrzymowania do diecezjalnego sanktuarium św. Józefa w Słupsku

  Umiłowani Diecezjanie, 
  W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zachęcam Was do wytrwałej 
  i ufnej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o naszej Ojczyźnie zarówno w osobistych, jak i wspólnotowych wołaniach do Pana. 
   

  03 marca 2018r. 438
 • Słowo Episkopatu na niedzielę Świętej Rodziny - "Kochać, nie zabijać!"

   

  Drodzy Bracia i Siostry!

  W czytaniach na dzisiejsze Święto Świętej Rodziny św. Paweł Apostoł wymienia wiele cnót, ale podkreśla, że najważniejsze jest, aby realizować je z miłością, „która jest więzią doskonałości”. Dzisiaj chcemy, aby ta zasada wybrzmiała z całą mocą i aby odnosiła się ona do wszystkich: do dzieci zdrowych i do niepełnosprawnych, do osób starszych i do chorych. Wszyscy oni zawsze powinni mieć miejsce w naszych rodzinach

  30 grudnia 2017r. 950
 • Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2018 ROKU

  Migranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju

  30 grudnia 2017r. 1039
 • Orędzie Ojca Świętego na I Światowy Dzień Ubogich

  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

  I ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 

  XXXIII Niedziela Zwykła 
  19 listopada 2017 

   Nie miłujmy słowem, ale czynem 

  29 listopada 2017r. 592
 • KOMUNIKAT BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO DOTYCZĄCY ZBIÓRKI PODPISÓW POD INICJATYWĄ USTAWODAWCZĄ „ZATRZYMAJ ABORCJĘ”

   Drodzy Diecezjanie, W ostatnim czasie odbyło się 376. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które zapoznało się z obywatelską inicjatywą ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”, „mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej”.

  22 listopada 2017r. 679


 • Msze św.

  Niedziela i święta
  W tygodniu
  7 : 30
  9 : 30
  11: 00
  suma
  12:30
  dla dzieci
  7 : 00
   
  18 : 00
   
  czytaj więcej...

  Wspólnoty parafii

  Parafia Rzymskokatolicka
  pw. Świętego Jana Bosko w Pile

  ul. Libieta 3

  64-920 Piła

  tel: 067-2130642

  E-mail: presnal@wp.pl

  numer konta bankowego

  87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

  na budowę kościoła