loading...

Rada Wychowawczo-Duszpasterska

 Rada spotyka się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 19.00 w nowym domu zakonnym.

Rada Wychowawczo - Duszpasterska istnieje w naszej parafii od roku 2002. W skład Rady wchodzą: salezjanie, salezjanki, katecheci oraz wszyscy przedstawiciele istniejących grup parafialnych. Przewodniczącym Rady jest Ks. Dyrektor i Proboszcz parafii.

Celem Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej jest:

  • systematyczna formacja salezjańska, poznawanie św. Jana Bosko, jego systemu wychowawczego i prewencyjnego,
  • programowanie pracy wychowawczo-duszpasterskiej w parafii i w oratorium,
  • układanie planu działania, kalendarium,
  • troska o ewangelizację w parafii,
  • organizacja, prowadzenie działań (akcje, uroczystości parafialne) oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych,
  • pomoc w pracy duszpasterskiej,
  • koordynacja działalności grup parafialnych,
  • podsumowanie i weryfikacja założonych planów.Msze św.

Niedziela i święta
W tygodniu
7 : 30
9 : 30
11: 00
suma
12:30
dla dzieci
7 : 00
 
18 : 00
 
czytaj więcej...

Wspólnoty parafii

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Jana Bosko w Pile

ul. Libieta 3

64-920 Piła

tel: 067-2130642

E-mail: presnal@wp.pl

numer konta bankowego

87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

na budowę kościoła