loading...

Żywy Różaniec

Spotkania: I niedziela miesiąca godz 10.30 - konferencja i zmiana tajemnic różańca.

Kontakt: p. Marianna Zyśk tel. 0672129054

 

Intencje papieskie na listopad
Intencja ogólna:

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny

  i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując

  mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu

  nowych pokoleń.

 

 

JPII, LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE p.2 Papieże a różaniec

Wielkie znaczenie tej modlitwy podkreślali liczni moi Poprzednicy. Szczególne zasługi miał w tym względzie Leon XIII, który 1 września 1883 roku ogłosił Encyklikę Supremi apostolatus officio;3tą uroczystą wypowiedzią zapoczątkował serię wielu innych, które poświęcił tej modlitwie, wskazując ją jako skuteczne narzędzie duchowe wobec bolączek społeczeństwa. Wśród Papieży nowszych czasów, którzy wyróżnili się wpromowaniu różańca, pragnę wspomnieć bł. JanaXXIII4 i przede wszystkim Pawła VI,który wAdhortacji apostolskiej Marialis cultus podkreślił, zgodnie z inspiracją Soboru Watykańskiego II, ewangeliczny charakter różańca i jego ukierunkowanie chrystologiczne.

 

Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi wchwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Dwadzieścia cztery lata temu, 29października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce: różaniec « to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen gentium, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez -można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim ».

Tymi słowami, drodzy Bracia i Siostry, wprowadzałem pierwszy rok mego pontyfikatu w codzienny rytm różańca. Dziś, na początku dwudziestego piątego roku posługi jako Następca Piotra,pragnę uczynić to samo. Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec. Magnificat anima mea Dominum! Pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki, pod której opiekę złożyłem moją posługę Piotrową: Totus tuus!

  • Żywy Różaniec w Parafii św. Jana Bosko w Pile powstał 8 października 1995 roku.
  • Liczy 8 róż w tym jedną męską.
  • Zmiana tajemnic różańca ma miejsce w pierwszą niedzielę miesiąca.
  • Członkowie modlą się w intencjach podanych przez kapłana.
  • Pomagają również przy zbiórkach ofiar do puszek.
  • Członkowie Żywego Różańca uczestniczą w uroczystościach parafialnych, często organizują i prowadzą nabożeństwa.
  • Wielu podjęło również modlitwę Margaretkę w intencji kapłanów. Dzięki temu w intencji każdego z kapłanów codziennie ktoś się modli.

Członkowie Zespołu sami o sobie mówią, że tworzą wspólnotę która modlitwą wielbi Pana i pomaga innym Go poznawać.Msze św.

Niedziela i święta
W tygodniu
7 : 30
9 : 30
11: 00
suma
12:30
dla dzieci
7 : 00
 
18 : 00
 
czytaj więcej...

Wspólnoty parafii

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Świętego Jana Bosko w Pile

ul. Libieta 3

64-920 Piła

tel: 067-2130642

E-mail: presnal@wp.pl

numer konta bankowego

87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

na budowę kościoła